Foreningens arbejde

Vores arbejde i bestyrelsen handler om at sætte brikkerne sammen i viden om mundens magt over resten af kroppen.


Foreningen for Mundmotoriske Problemer* er en økonomisk uafhængig patientforening.

Foreningens formål er først og fremmest at udbrede den nyeste viden om orofasciale, myofunktionelle problemer – for eksempel stramt tungebånd, lav tungeposition og vejrtrækning gennem munden – og hvilke konsekvenser det kan have hele livet igennem, hvis disse problemer ikke bliver diagnosticeret og behandlet korrekt.

Bestyrelsens arbejde er blandt andet at:

 • fremme forskningen vedr. orofasciale, myofunktionelle problemer og deres konsekvenser.
 • arbejde for et paradigmeskifte og få anerkendt orofasciale, myofunktionelle problemer i sundhedssystemet gennem lobbyarbejde mv.
 • udbrede viden om den helhedsorienterede behandling, som arbejdet med orofaciale, myofunktionelle problemer kræver, hvilket blandt andet kan omfatte klip af tungebånd, kropsbehandling mod spændinger, integration af primitive reflekser, Orofascial Myofunctional Therapy (OMFT) mv.  
 • søge fondsmidler, tilskud og støtte til at udføre det oplysende arbejde om orofasciale, myofunktionelle problemer. Pengene kan for eksempel bruges til at udarbejde pjecer, bøger o.lign.
 • støtte og vejlede børn og voksne, som oplever orofasciale, myofunktionelle problemer.
 • afholde foredrag, medlemsmøder og andre arrangementer, som kan være interessante for vores medlemmer.

Download foreningens vedtægter som PDF her

Faglige kompetencer i foreningen

Bestyrelsesmedlemmerne optræder og udtaler sig altid som privatpersoner, men trækker selvfølgelig på deres uddannelse og erfaring inden for blandt andet børns udvikling, kroppens anatomi, tungens funktion, amning, research og bearbejdelse af forskningsbaserede artikler.

Desuden sparrer vi fagligt med mange faggrupper – både danske og udenlandske:

 • ØNH-læger
 • Børnetandlæger
 • Jordemødre
 • Sundhedsplejersker
 • Orofasciale, myofunktionelle terapeuter
 • Kiropraktorer
 • Osteopater
 • Kranio Sakral Terapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Ammevejledere
 • Traumeterapeuter

Etik

Foreningen er 100% økonomisk uafhængig af de fagpersoner, vi sparrer med. Skulle vi anbefale en bestemt fagperson frem for en anden, når vi vejleder vores medlemmer, er det udelukkende baseret på den erfaring, vi har med vedkommendes kompetencer og resultater.

En del af bestyrelsens medlemmer er selvstændige, som arbejder med OM-problematikker, blandt andet som OMFT-behandlere.

Det er aldrig en nødvendighed at købe behandling fra et bestyrelsesmedlem for at få hjælp gennem foreningen, og vi hjælper altid gerne med at finde en behandler, som ikke arbejder i foreningens bestyrelse, hvis man ønsker det.

Vejledning og information via foreningens kanaler kan ikke stå i stedet for lægelig behandling. Vi henstiller til, at man adresserer alle spørgsmål vedrørende medicinsk behandling til egen læge.

* = I 2021 skiftede foreningen navn. Fra at hedde “Foreningen for Orofasciale, Myofunktionelle Problemer”, hedder vi nu “FOreningen for Mundmotoriske Problemer”. Vi beholder forkortelsen FOMP